$ DOLAR → Alış: 5,35 / Satış: 5,37
€ EURO → Alış: 6,08 / Satış: 6,10

Türkçenin gücü

Yonetmen
Yonetmen
  • 19.03.2016
  • 470 kez okundu

Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Kubbealtı Akademi Mecmuasý’nýn yeni çıkan Ocak 1997 sayısında, filmlere konu olacak kadar trajik “Bir Hayat Hikayesi” anlatıyor; özetleyerek sunuyorum:

Ermeniler, seneler evvel küçücük bir kız olan Refik Hanım’ı bir sabah evinin bahçesinde oynarken kaçýrýr ve tam bir Ermeni olarak yetiþtirmek üzere Marsilya’ya götürüp adýný deðiþtirerek bir Ermeni manastýrýna kapatýrlar. Ancak küçük Refia, yaþýndan umulmayacak bir kararla, manastýrdaki ilk gecesinde, her gece tekrarlamak kararýyla “Benim adým Refia, ben Türk’üm ve Müslüman’ým” diyerek deniz kenarýndaki evlerinin hayalini kurar, annesini, babasýný düþünür, aðlaya aðlaya uykuya dalar. Bir süre sonra ister istemez manastýr usullerine uyar, Hýristiyan olup Ermenice öðrenir, fakat geceleri yataðýna girdikten sonra ayný sözleri dua gibi tekrarlamayý ihmal etmez. Zamanla evlerinin, annesinin, babasýnýn hayali uçup gidecek; fakat o geceleri uyumadan önce “Benim adým Refia, ben Türk’üm ve Müslüman’ým” demeye devam edecektir. “Topu topu yedi kelime”.

Bir gün bir Ermeni ýrkçýsý, safkan bir Ermeni kýzýyla evlenmek niyetiyle manastýra gelir ve bula bula Refia’yý bulur. Evlenirler, üç çocuklarý olur. Aradan yýllar geçer, çocuklar büyürler. Refia Haným yaþlanýr; fakat her gece yatakta hala o sözler: “Benim adým Refia, ben Türk’üm ve Müslüman’ým.”

Sonunda Refia Haným dayanamaz ve çocuklarýný etrafýnda toplayýp Ermeni deðil, Türk ve Müslüman olduðunu söyler, ailesi ve vatanýyla ilgili olarak hayal meyal hatýrladýklarýný anlatýr. Uzun uzun aðlaþýrlar. Birkaç sene önce çocuklarý Refia Haným’ý Türkiye’ye getirmiþ ve ailesini aramýþlardýr. Uzun aramalardan sonra akrabalar Gemlik’te bulunur bulunmasýna; fakat Refia Haným’ýn kalbinin derinliklerindeki ýstýrap ve hasret dinecek gibi deðildir.

Beynun Haným, bu garip hayat hikayesinin Ermeni yönetmen Elia Kazan’ýn ilgisini çektiðini ve film yapmak istediðini söyledikten sonra þöyle diyor: “Sonra ne olduðunu bilmiyorum. Bildiðim, Refia Haným’ý Türkçenin kurtarmýþ olmasýdýr, Türkçe yedi kelimenin…”

Bu vesile ile yirmi beþ yýlýný geride býrakan Kubbealtý Akademi Mecmuasý’ný tebrik ediyor ve “Nice yýllara!” diyorum.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ